In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

غرب عراق

بالاگرفتن درگیری‌ها در غرب عراق و بیرون راندن القاعده از فلوجه و الرمادی

به دنبال ورود شبه نظامیان القاعده به برخی شهرهای مهم استان الانبار، نیروهای قبایلی به همراه نیروهای دولتی در جنگی خیابانی شهرهای الرمادی و الفلوجه را از شبه نظامیان پاکسازی کردند. این درحالی است که گفته می‌شود هنوز برخی شهرهای الانبار در…
ادامه مطلب ...