ایران دانش و پژوهش دیدگاه رويدادها صفحه اول کامپیوتر گزارش

من و داده‌هایم: غول‌های اینترنت واقعا چه‌قدر می‌دانند؟

سپیده جدیری
 جیمز بال در این مقاله به این دریافت رسیده است که آگاهی از میزان اطلاعاتی که گوگل و فیس‌بوک درباره‌ی او می‌دانند، از منظری اضطراب‌آور...