آشیان / برچسب آرشیوها:  غول‌های نفتی آمریکا

برچسب آرشیوها:  غول‌های نفتی آمریکا

پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش

دیدگاه: پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش  دیدگاه تازه‌ای از پروفسور جیمز پِتراس، استاد بازنشستهٔ جامعه‌شناسی دانشگاه در نیویورک و هَلیفَکس برگرفته از وب‌سایت جیمز پِتراس ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴   مقدمه تردیدی نیست که به دنبال کشورگشایی‌های نظامی، اشغالگری‌ها و تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های چندملیتی غیرنظامی …

بیشتر بخوانید