برچسب : غول‌های نفتی آمریکا

پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش

حبیب ناظری
دیدگاه: پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش  دیدگاه تازه‌ای از پروفسور جیمز پِتراس، استاد بازنشستهٔ جامعه‌شناسی دانشگاه در نیویورک و...