آشیان / برچسب آرشیوها:  فاطمه صادقی

برچسب آرشیوها:  فاطمه صادقی

جنسیت، طبقه یا قومیت؟ نقدی بر سیاست هویت

 آیا سیاست هویتی مشی موفقی بوده و هست؟ آیا باید زیربنای کنش سیاسی معطوف به رفع محرومیت و تبعیض را تشکیل دهد؟ اشکالات سیاست هویت کدام‌اند و آیا بدیلی برای آن متصور است؟ آیا می‌توان در میان تبعیض‌ها اولویت منطقی و عملی قائل شد یا خیر؟ این نوشته این پرسش‌ها …

بیشتر بخوانید