آشیان / برچسب آرشیوها:  فخرالسادات محتشمی پور، نامه سرگشاده، رييس قوه قضاييه

برچسب آرشیوها:  فخرالسادات محتشمی پور، نامه سرگشاده، رييس قوه قضاييه

احضار فخرالسادات محتشمی پور همزمان با انتشار نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه

فخرالسادات محتشمی پور، همسر سيد مصطفی تاج زاده، برای ادای پاره ای توضيحات به دادگاه احضار شد.  همزمان با انتشار نامه سرگشاده خانواده تاج زاده به رييس قوه قضاييه و درخواست رسيدگی به برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته با وی در دو سال گذشته، همسر اين زندانی سياسی برای ادای پاره …

بیشتر بخوانید