آشیان / برچسب آرشیوها:  فرخنده حاجی‌زاده، انتقاد، روند رو به رشد، سانسور، شيوه‌ی قرون وسطايی‌

برچسب آرشیوها:  فرخنده حاجی‌زاده، انتقاد، روند رو به رشد، سانسور، شيوه‌ی قرون وسطايی‌

فرخنده حاجی‌زاده: شيوه سانسور اداره کتاب؛ شيوه‌ی قرون وسطايی‌ست

فرخنده حاجی‌زاده ضمن انتقاد از سختگيری‌های اداره‌ی ارشاد به برخوردهای غيريکسانی که اين اداره با برخی از ناشران دارد، اعتراض کرد. او می‌گويد اين برخوردها نويسندگان را به انفعال کشيده و در درازمدت؛ خلاقيت را نابود می‌کند. فرخنده حاجی‌زاده که معتقد است روند رو به رشد مميزی‌ها به جايی رسيده …

بیشتر بخوانید