In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرخنده حاجی‌زاده، انتقاد، روند رو به رشد، سانسور، شيوه‌ی قرون وسطايی‌

فرخنده حاجی‌زاده: شيوه سانسور اداره کتاب؛ شيوه‌ی قرون وسطايی‌ست

فرخنده حاجی‌زاده ضمن انتقاد از سختگيری‌های اداره‌ی ارشاد به برخوردهای غيريکسانی که اين اداره با برخی از ناشران دارد، اعتراض کرد. او می‌گويد اين برخوردها نويسندگان را به انفعال کشيده و در درازمدت؛ خلاقيت را نابود…
ادامه مطلب ...