In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرخنده

صادق هدایت و قتل فرخنده

مقدمه: در بخش نخست این گزارش سعی بر آن بود که به جای همراهی با تفسیرهای رایج و متهم کردن قربانیان خشونت (از جمله زرین‌کلاه) و بستن اتهام خودآزاری و شکنجه‌خواهی به آنان، لااقل قدمی فراتر گذاریم تا شاید به عرصه شناخت و تفسیر معاصرتری از…
ادامه مطلب ...