In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فردین کریمی

حفظ حریم خصوصی در دنیای مجازی

در پاسخ به سوال یک دوست و هم‌چنین روشن‌تر کردن جنبه‌ی عملی موارد ذکر شده، در این جا مورد نویسندگان بلاگ را پیش می‌کشیم تا یک ذهنیت عینی از کاربردهای قوانین ضدسانسور داشته باشید:این مورد اهمیت حیاتی برای دست اندرکاران…
ادامه مطلب ...