فرشید حاجی‌زاده – الهام حیدری – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:18:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg فرشید حاجی‌زاده – الهام حیدری – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 پیام تسلیت جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی برای درگذشت سهراب رحیمی https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7/ https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7/#respond Fri, 19 Feb 2016 18:53:13 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=49509 ما نیمه وقت زنده بودیم  هرچند مرگ مان تمام وقت بود شاعران تاب رفتنت را ندارند. ققنوس وار  سوختی و پرواز کردی از سرزمینی به سرزمینی دیگر و اینجا در سرزمین مادری بهت عجیبی بر شعر فرود آمده. ما ناباورانه در اشک و سکوت و شعر عزادار رفتنت هستیم  با...

The post پیام تسلیت جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی برای درگذشت سهراب رحیمی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7/feed/ 0