آشیان / برچسب آرشیوها:  فرمانده پلیس

برچسب آرشیوها:  فرمانده پلیس

فرمانده پلیس: مرتضوی اصرار کرد معترضان انتخاباتی میان اوباش نگهداری شوند

آقای احمدی مقدم گفته که بازداشتگاه کهریزک “مکان خطرناکی بوده” و در هر بند آن که ظرفیت ۵۰ تن را داشته، ۱۷۰ نفر را جا داده بودند اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران با اصرار می گفته که دستگیر شدگان حوادث بعد از …

بیشتر بخوانید