تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  فریده نقش‎ ‎،ستاره بدرخشید، ماه مجلس شد

برچسب آرشیوها:  فریده نقش‎ ‎،ستاره بدرخشید، ماه مجلس شد

ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

از همان آغاز، در سرزمینی نا آشنا و مردمانی که نامشان را نمی دانستم، تــو، بودی، و من تو را دیدم. چراغی بودی پیش پایم و دستان قلم بدستم را  یاری دادی. پس مردم را شناختم و شعرم را با تو سرودم. اکنون همچنان یاورهمیشگی شهری، که مرا و تو …

بیشتر بخوانید