In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فصلی از رمان، «مای نیم ایز لیلا»، بی‌تا ملکوتی،

فصلی از رمان «مای نیم ایز لیلا»

با سپاس از مهربانی بی‌تا ملکوتی عزیز نویسنده رمان «مای نیم ایز لیلا» که اجازه انتشار فصل‌هایی از این رمان را برای استفاده خوانندگان شهرگان و شهروند بی‌سی به ما داده‌اند.فصل دوازدهم صدا گاهی مبهم و دور و گاهی واضح و نزدیک به گوشم…
ادامه مطلب ...