فصل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:25:02 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg فصل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 سفر ترامپ به عربستان در راستای تشدید منازعات خاورمیانه https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86/ https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86/#respond Tue, 23 May 2017 12:19:44 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=55431 سفر “دونالد ترامپ” در روز شنبه ۲۰ ماه مه به عربستان سعودی که در معیت هیات‌های خانوادگی رئیس جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، ابرشرکت‌های اقتصادی – نظامی، موسسات مالی و حتی شرکت‌های خصوصی در امور آموزش انجام گرفت، یک نقطه عطف در روابط دوجانبه بین واشینگتن و...

The post سفر ترامپ به عربستان در راستای تشدید منازعات خاورمیانه appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86/feed/ 0