دیدگاه گزارش گزيده‌ها گوناگون

سرانجام راهی شدیم – بخش دوم و سوم

فلور طالبی
مزار سلطان سنجر سلجوقی در مرو است اگرچه در دوران او مرو پایتخت نبود اما سلطان سلجوقی دوستش داشت. بنای چهار گوش و بی تزیین...
تاریخی و اجتماعی صفحه اول گزارش گزيده‌ها مقالات

سرانجام راهی شدیم – بخش اول

فلور طالبی
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی اگر امیر نصر سامانی، با...
ادبیات داستان و رمان

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی -۷

فلور طالبی
از ژولیت به داوسی  بیستم فوریه 1946 آقای آدامز محترم، دوست عزیز از کجا دانستید که من یاس بنفش را از همه گل ها بیشتر...