قاتل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:07:40 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg قاتل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 تعقیب قاتل پس از به قتل رسیدن مرد ۶۰ ساله در نورت ونکوور https://shahrgon.com/%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84/ https://shahrgon.com/%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84/#respond Sun, 01 Dec 2013 11:14:45 +0000 http://shahrgon.com/?p=23347 ثبت اولین قتل سال ۲۰۱۳ در نورت ونکوور شهرگان: ساعت ۱ بعدازظهر روز شنبه ۳۰ نوامبر، پلیس نورت ونکوور برای بررسی یک قتل در خیابان سنت جورج نزدیک تاماراک فراخوانده شد. گروه تحقیق اداره پلیس برای بررسی یک فقره قتل در صحنه حاضر شدند. بنا به گفته پلیس، مردی ۶۰...

The post تعقیب قاتل پس از به قتل رسیدن مرد ۶۰ ساله در نورت ونکوور appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84/feed/ 0