آشیان / برچسب آرشیوها:  قتل‌عام تابستان ۶۷

برچسب آرشیوها:  قتل‌عام تابستان ۶۷

تابستان ۱۳۶۷؛ گسستی بین دو نسل

قتل‌عام تابستان ۶۷ کودتایی بسیار وحشتناک‌تر از کودتای ۲۸ مرداد ٣٢ بود که از سال ۶۰ آغاز شده بود. این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطلاعاتی غرب، بازماندگان و وابستگان به سلطنت و ساواک، به بهانه عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و …

بیشتر بخوانید