آشیان / برچسب آرشیوها:  قدیسان میان‌مایه

برچسب آرشیوها:  قدیسان میان‌مایه

سانسور نیم‌بند و قدیسان میان‌مایه

«هنگامی که قانونِ سانسور می‌خواهد مانع آزادی چون امری ناخوشايند شود، نتيجه‌ی کارش دقيقا معکوس خواهد شد. در کشوری که سانسور حاکم است وجود هر مطلب چاپ شده‌ی ممنوع، شهيد پنداشته می‌شود و هيچ شهيدی بدون هاله‌ی نور و مؤمنانه نيست. اين نوشته استثنایی تلقی می‌شود و چون نمی‌توان آزادی …

بیشتر بخوانید