In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

قوه‌ی قضاییه

روزنامه‌ی «هم‌میهن» تا اعلام نظر نهایی قوه‌ی قضاییه منتشر نمی‌شود

مشکل روزنامه «هم‌میهن» برای انتشار چیست؟سردبیر روزنامه‌ی «هم‌میهن» درباره‌ی مشکل به‌وجود آمده برای انتشار این روزنامه، گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات در مشکل به‌وجود آمده برای روزنامه‌ی «هم‌میهن» نقشی ندارد. محمد قوچانی در گفت‌و‌گو…
ادامه مطلب ...