آشیان / برچسب آرشیوها:  لایه‌های پنهان

برچسب آرشیوها:  لایه‌های پنهان

زنان در لایه‌های پنهان ضرب‌المثل‌ها

ضرب المثل ها آینه تمام نمای زندگی مردمان یک سرزمین است. زندگی مجموعه آدم ها به همراه رفتارها، کنش ها، واکنش ها، زرنگی ها، حقه بازی ها، پستی ها، مسخره بازی ها، الکی خوش­ بودن ها، غم ها، شادی ها و هزاران جزئیات دیگر است. مردمان هر سرزمین با تمامی …

بیشتر بخوانید