In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

لبخند، پرویز دوایی، ری برادبری، داستان کوتاه، شهرگان، ادبیات

لبخند

نوشته: ری برادبریترجمه: پرویز دوایی*در میان شهر کوچک از صبح زود ساعت پنج صف تشکیل شده بود. در دور دستِ بیابانِ برفک نشسته خروس‌ها می‌خواندند و هیچ کجا نشانه‌ای از آتشی نبود. اطراف، همه‌جا، میان ویرانه‌ها و…
ادامه مطلب ...