مادر سهراب بهشتی – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:09:28 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg مادر سهراب بهشتی – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 از چه می ترسید؟ این غوغاسالاری برای چیست؟ https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ba%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3/ https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ba%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3/#respond Sat, 15 Mar 2014 17:08:17 +0000 http://shahrgon.com/?p=25440 نامه چند تن از مدافعان حقوق بشر در محکومیت اتهام‌زنی‌ها و نوشته‌های توهین آمیز درباره‌ی بانوی ملاقات کننده (مادر ستار بهشتی) با خانم اشتون و زدن برچسب‌های ناچسب به خانم نرگس محمدی. متن اصلی این نامه را که با عنوان «از چه می ترسید؟ این غوغاسالاری برای چیست؟» منتشر شده‌است، در پی...

The post از چه می ترسید؟ این غوغاسالاری برای چیست؟ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ba%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3/feed/ 0