آشیان / برچسب آرشیوها:  مایک هی‌نس، گرسنگی، نسیم صداقت، غذا، جمعیت، فقر،

برچسب آرشیوها:  مایک هی‌نس، گرسنگی، نسیم صداقت، غذا، جمعیت، فقر،

گرسنگی در بطن فراوانی*

ترجمه نسیم صداقت میلیاردها نفر از مردم درسراسردنیا برای بدست آوردن لقمه نانی که موجودیت‌شان وابسته به آن است تلاش می کنند ولی مسئله، کمبود غذا و یا زیاد شدن جمعیت نیست، بلکه سیستمِ حکومتی است که بجز سودآوری، راه دیگری نمی شناسد. قیمت‌های جهانی غذا از گذشته باز هم …

بیشتر بخوانید