In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ما به زبان فارسی، صحبت می‌کنیم، حساب فارسی‌زبانان، مسدود ، شهرگان، هادی ابراهیمی

تغییر سیاست بانک‌های کانادا!

تغییر سیاست بانک‌های کانادااز: «ما به زبان فارسی صحبت می‌کنیم» به: «ما حساب فارسی‌زبانان را مسدود می‌کنیم» بانک TD مسدود کردن برخی از حساب مشتری‌ها را پاسخ مثبت به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌داندکوین داو سخنگوی بانک ‏CIBC‏:…
ادامه مطلب ...