آشیان / برچسب آرشیوها:  مباحث کارگاهی، محمد محمدعلی، داستان‌نویسی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  مباحث کارگاهی، محمد محمدعلی، داستان‌نویسی، شهرگان

مباحث کارگاهی

راوی و نویسنده در زمان: ۱- اغلب داستان‌هایی که با یک حرکت دسته جمعی و پر شخصیت پیش می رود، روال داستان به صورت خطی است. یعنی حرکت زمانی از نقطۀ A به نقطۀ Z یکسره و بی وقفه انجام می شود. ۲- اغلب داستانهایی که با یک حرکت فردی …

بیشتر بخوانید