In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مجلس نهم، چگونه مجلسی، بیژن صف‌سری، پرسش‌های شهرگان، شهروند بی سی، سیاست

مجلس نهم چگونه مجلسی خواهد بود

 بیژن صف‌سری به پرسش‌های شهرگان پاسخ می‌دهدشهرگان: انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی از رخ‌دادهایی بود که فضای سیاسی ایران را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر خود قرار داد. دور دوم این انتخابات روز 15 اردیبهشت برگزار شد تا ترکیب نهایی مجلس…
ادامه مطلب ...