دیدگاه صفحه اول نقد و بررسی

نگاهی به مجموعه‌ی شعر فرار از پله‌های اضطراری اثر هنگامه هویدا

پیش‌فرض سایت
 زبان به عنوان یکی از راه‌های نقد و به چالش کشیدن رویدادهای سیاسی و اجتماعی همیشه یکی از بحث‌انگیز‌ترین موضوعات در ادبیات معاصر ایران بوده...