آشیان / برچسب آرشیوها:  مجموعه‌ی شعر فرار از پله‌های اضطراری

برچسب آرشیوها:  مجموعه‌ی شعر فرار از پله‌های اضطراری

نگاهی به مجموعه‌ی شعر فرار از پله‌های اضطراری اثر هنگامه هویدا

 زبان به عنوان یکی از راه‌های نقد و به چالش کشیدن رویدادهای سیاسی و اجتماعی همیشه یکی از بحث‌انگیز‌ترین موضوعات در ادبیات معاصر ایران بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که دیدگاه‌های متفاوتی راجع به نحوه‌ی استفاده از زبان در شعر به خصوص در شعر امروز ایران وجود …

بیشتر بخوانید