ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری

هژبر میرتیموری
گروتسگ (۱) در حومه ی دمشق آرزوهای کودکان در شیمی حل می شود و پستان‌های سمی مادران مرگ را بر دهان ِ نوزادان میک میزنند...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!