In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

محدودیت‌های فروش ارز، ایران، بانک مرکزی ایران، مسافر، شهرگان، شهروند بی سی

محدودیت‌های فروش ارز مسافری در ایران

بانک مرکزی ایران ارز مسافرتی به کشورهای همسایه و برخی کشورهای آسیایی را به ۴۰۰ دلار کاهش داده و ارز مسافرتی برای کشورهای دیگر نیز ۱۰۰۰ دلار تعیین شده است.بنابر تصمیم بانک مرکزی، حداکثر ارز مسافرتی ۱۰۰۰ دلار است ولی این میزان ارز…
ادامه مطلب ...