آشیان / برچسب آرشیوها:  محمد آزرم، شاعر، منتقد و تئوریسین ادبی، شاعر به مثابه روشنفکر، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  محمد آزرم، شاعر، منتقد و تئوریسین ادبی، شاعر به مثابه روشنفکر، سپیده جدیری

شاعر به مثابه روشنفکر (بخش اول)

در شماره‌های گذشته پرونده‌ای را در سه بخش و با موضوع نیاز به شعر متعهد در دوره‌های خاصی که جامعه در حال تجربه‌ی جنبشی مدنی یا انقلاب است، بر اساس گفت‌وگو با شاعرانی از نسل‌های مختلف که شرایط متفاوتی را تجربه کرده بودند (اعم از انقلاب، جنبش سبز، مهاجرت یا …

بیشتر بخوانید