In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

محمد بدیعی

چند دوبیتی از محمد بدیعی

ای عشق چه گویمت که شادیّ وغمیدر سینه دلم از تو نیاسود، دمیدر خون کشی و دوباره جانم بدهیاینست عجب زخم زنی و مرهمی* * *در عشق بتان دلی چو مجنون دارماز آه جگرسوز دلی خون دارمترسم که شوم غرقه در این رود جنوندر دیده بجای اشک…
ادامه مطلب ...