ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

ضارب زنان در جهرم با چاقو زدن به پشت زن‌ها به «آرامش» می‌رسید

شهرگان
روزنامه دولتی “ایران” در شمارهٔ روز سه‌شنبه (۱۱ آذر-۲ دسامبر) خود، جزییات تازه‌ای از ماجرای حمله به زنان و دختران دانشجو در شهرستان جهرم را منتشر کرده...