آشیان / برچسب آرشیوها:  محمد فرهنگ‌دوست، بستر بیماری، قهرمان ملی، کشتی، ایران، درگذشت، ونکوور، لایونزگیت، شهرگان

برچسب آرشیوها:  محمد فرهنگ‌دوست، بستر بیماری، قهرمان ملی، کشتی، ایران، درگذشت، ونکوور، لایونزگیت، شهرگان

اگر مورد توجه مردم قرار گرفتیم، نباید دیگر پا را از این حد فراتر گذاشت

از آخرین صحبت‌های محمد فرهنگ‌دوست در بستر بیماری: اگر برنامه‌های ما مورد توجه مردم قرار گرفته، این هم حدی دارد.  از این حد نباید دیگر پا را فراتر گذاشت محمد فرهنگ‌دوست؛ قهرمان ملی کشتی ایران درگذشت محمد فرهنگ‌دوست قهرمان ملی کشتی ایران، ساعت 45/6 عصر جمعه در بیمارستان لایونزگیت نورت …

بیشتر بخوانید