In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

محمد فرهنگ‌دوست، بستر بیماری، قهرمان ملی، کشتی، ایران، درگذشت، ونکوور، لایونزگیت، شهرگان

اگر مورد توجه مردم قرار گرفتیم، نباید دیگر پا را از این حد فراتر گذاشت

از آخرین صحبت‌های محمد فرهنگ‌دوست در بستر بیماری:اگر برنامه‌های ما مورد توجه مردم قرار گرفته، این هم حدی دارد.  از این حد نباید دیگر پا را فراتر گذاشتمحمد فرهنگ‌دوست؛ قهرمان ملی کشتی ایران درگذشتمحمد فرهنگ‌دوست قهرمان ملی کشتی…
ادامه مطلب ...