ادبیات داستان و رمان

چند طرح و داستان کوتاه

داود مرزآرا
تقدیم به استاد ارجمندم جناب محمد محمد علی   خرس گریزلی پدر بزرگ با دو نوه‌اش رفتند به پارک جنگلی، نزدیک خانه‌شان، برای پیاده روی....