آشیان / برچسب آرشیوها:  محمد ملکی، استاد، دانشگاه تهران

برچسب آرشیوها:  محمد ملکی، استاد، دانشگاه تهران

نامه محمد ملکی به نماینده حقوق بشر سازمان ملل در ایران احمد شهيد

  من شهادت می دهم که در دهه ۶۰ چگونه زندانيان را پس از شکنجه، ده ده و صد صد هر شب برای اعدام می بردند   بسم الحق جناب آقای دکتر احمد شهيد با سلام و ارادت و آرزوی موفقيت بخاطر کارسترگ و انساندوستانه ای که پذيرفته ايد. من …

بیشتر بخوانید