In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مرتضی مشتاقی، شهرِ بی شهروند

شهرِ بی شهروند

نشریه «شهروند» بیست ساله شد. زمان به سرعت می گذرد. وقتی به گذشته فکر می کنم، تصویر شهرِ بی شهروند دوباره در ذهنم زنده می شود، بدنم به لرزه می‌افتد. انگار نگاری از آنروزها در ذهنم ماندگار شده تا بگونه‌ای به…
ادامه مطلب ...