آشیان / برچسب آرشیوها:  مرحله نخست، دادگاه رژیم جمهوری اسلامی، کشتار زندانیان سیاسی، ایران، شهرگان

برچسب آرشیوها:  مرحله نخست، دادگاه رژیم جمهوری اسلامی، کشتار زندانیان سیاسی، ایران، شهرگان

مرحله نخست دادگاه رژیم جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید

مرحله نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ٦٠ به مدت پنچ روز، از ١٨ ژوئن  تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. در این مرحله از دادگاه، قضات تحقیق عضو کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان …

بیشتر بخوانید