آشیان / برچسب آرشیوها:  مرکز مراجعه، کارگران جنسی‌، بودجه، شهرداری

برچسب آرشیوها:  مرکز مراجعه، کارگران جنسی‌، بودجه، شهرداری

نیاز احتمالی‌ مرکز مراجعه کارگران جنسی‌ به بودجه بیشتر

شهرگان: زنانی که در شرایط جان فرسای بازار تجارت جنسی‌ هستند به مکانی امن نیاز دارند که به هنگام ضرورت به آن مراجعه کنند، اما مرکزی که در نتیجه برگزاری کمیسیون رسیدگی به مساله زنان مفقود شده با بودجه دولت استانی تأسیس شد ممکن است پول کافی‌ برای باز ماندن …

بیشتر بخوانید