آينه در آينه پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها

داعش از منظر پست‌مدرنیسم

میثم سراج
شهرگان: به‌راستی این ایدئولوژی از کجا می‌آید؟ آیا ممکن است در دوران مگاماشین، یعنی عصری که در آن تکنولوژی همچون سوارکاری بر اسبی تیزرو به...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!