پیشنهاد سردبير گزيده‌ها گفت و گو

تنوع زبانی در ایران مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود

سپیده جدیری
گفت‌وگو با سهیلا میرزایی به بهانه‌ی انتشار کتاب “می‌افتم از دستم” – بخش دوم «در طول سالیان از سوی حاکمیت‌های مختلف وقت، تنوع ائتنیکی، دینی،...