آشیان / برچسب آرشیوها:  مشکلات دانش‌آموزان، ایرانی تازه وارد، کانادا، گفت‌و‌گو، علی طوطیان، دبیر ریاضی، دبیرستان گلن ایگل، کوکیتلام، هادی الف. رودبارکی، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  مشکلات دانش‌آموزان، ایرانی تازه وارد، کانادا، گفت‌و‌گو، علی طوطیان، دبیر ریاضی، دبیرستان گلن ایگل، کوکیتلام، هادی الف. رودبارکی، شهرگان، شهروند بی سی

مشکلات دانش‌آموزان ایرانی تازه وارد در کانادا

‍ در گفت‌و‌گو با علی طوطیان دبیر ریاضی دبیرستان گلن ایگل کوکیتلام هفته‌ی گذشته پای صحبت و درد دل دانش‌آموزان ممتاز دبیرستان گلن ایگل کوکیتلام در استان بریتیش کلمبیا – کانادا نشستیم و از کامیابی‌هایشان نوشتیم.  این هفته با یکی از دبیران ایرانی تبار این مدرسه آقای علی طوطیان گفت‌و‌گو …

بیشتر بخوانید