آشیان / برچسب آرشیوها:  مطابقت، اوشنر، ثریته ، زال زر، نام‌ها، جواد مفرد کهلان، میراث، فرهنگ، ایران، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  مطابقت، اوشنر، ثریته ، زال زر، نام‌ها، جواد مفرد کهلان، میراث، فرهنگ، ایران، شهرگان، شهروند بی سی

مطابقت نامهای اوشنر و ثریته با زال زر

در عهد کیکاوس (خشثریته، سومین پادشاه ماد) شخصی با نامها یا القاب ائوشنر (مرد دلیر دانا یا مرد روشن)، ثریته (پناه دهنده) و زال زر  دانا (پیر زرین خردمند) در سرزمین جنگلی سگستان (= کاسپیانه یعنی سرزمین سگپرستان) می زیسته است. زمانی که کیکاوس (خشثریتی) در مقابل سپاه اسرحدون از …

بیشتر بخوانید