آشیان / برچسب آرشیوها:  مطالبات ما و منفعت عمومی زنان

برچسب آرشیوها:  مطالبات ما و منفعت عمومی زنان

مطالبات ما و منفعت عمومی زنان

در بخش یک مقاله تحت عنوان «مطالبات زنان و شرایط امروز جامعه ما»[۱] تلاش کردم تا به اختصار رابطه میان «آزادی و حقوق برابر زنان»  با «آزادی و حقوق انسان انتزاعی» را مطرح سازم و به این نتیجه ی ضمنی برسم که جنبش زنان برای پیشبرد بهینه تر مطالبات برابری خواهانه، …

بیشتر بخوانید