آشیان / برچسب آرشیوها:  معرفی، نامزدهای نهایی، چهارمین دوره‌، جایزه‌ی شعر زنان ایران، سپیده جدیری، خورشید

برچسب آرشیوها:  معرفی، نامزدهای نهایی، چهارمین دوره‌، جایزه‌ی شعر زنان ایران، سپیده جدیری، خورشید

معرفی نامزدهای نهایی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)

شهرگان: در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)، پس از بررسی اولیه‌ی آثار، سیزده عنوان کتاب در بخش آثار منتشر شده و شش عنوان در بخش آثار منتشر نشده به مرحله‌ی داوری راه یافته بودند که از آن میان چهار عنوان کتاب انتشار یافته و دو عنوان کتاب منتشر نشده …

بیشتر بخوانید