آشیان / برچسب آرشیوها:  معنی گاو رنگ، گرزهٔ گاورنگ، شاهنامه، جواد مفردکهلان، میراث تاریخی، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  معنی گاو رنگ، گرزهٔ گاورنگ، شاهنامه، جواد مفردکهلان، میراث تاریخی، شهرگان، شهروند بی سی

معنی گاو رنگ و گرزهٔ گاورنگ در شاهنامه

سر معنی گاو رنگ و گرزه ٔ گاورنگ شاهنامه بحثی در محافل ادبی در گرفته است و دو نظر داده شده که هر دو به بیراهه رفتن بوده است. غالباً با استناد به لغت نامه دهخدا گاورنگ به معنی گاو مانند میگیرند. در حالی که رنگ مطابق فرهنگ معین به …

بیشتر بخوانید