In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مقصود صالحی دانش‌آموخته تئاتر

«اما راستش چی بگم؟ تقصیر ما که نبود»؛ یادی از محمود استادمحمد

محمود استادمحمد مرد تئاتر بود. در اوایل دهه چهل، تئاتر، او را از جنوبی ترین محله های تهران به آتلیه تئاتر بیژن مفید آورده بود، او را "خر خراط شهر قصه" کرده بود و از آنجا به اکثر پاتوقهای روشنفکری آن زمان راه یافته بود.از میان روشنفکران…
ادامه مطلب ...