آشیان / برچسب آرشیوها:  منشور ‪۹۱ ،بازتاب، رنگین کمان، جامعه ایران

برچسب آرشیوها:  منشور ‪۹۱ ،بازتاب، رنگین کمان، جامعه ایران

منشور ‪۹۱

  هم اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند. ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ …

بیشتر بخوانید