آشیان / برچسب آرشیوها:  منصور خورسندی، من و شهروند ونکوور

برچسب آرشیوها:  منصور خورسندی، من و شهروند ونکوور

من و شهروند ونکوور

انگار همین دیروز بود. بیست سال آزگار گذشت و شهروند بیست سالگی را جشن می‌گیرد. از دیروز بگویم همان بیست سال پیش. نشریه نمای ایران بود. آقای نجفی بود و من بودم که محمود استاد محمد پیدایش شد. بر خلاف خیلی چیزها قلمی شیرین داشت. در واقع نیش قلمی شیرین …

بیشتر بخوانید