In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

منصور خورسندی، من و شهروند ونکوور

من و شهروند ونکوور

انگار همین دیروز بود. بیست سال آزگار گذشت و شهروند بیست سالگی را جشن می‌گیرد.از دیروز بگویم همان بیست سال پیش. نشریه نمای ایران بود. آقای نجفی بود و من بودم که محمود استاد محمد پیدایش شد. بر خلاف خیلی چیزها قلمی شیرین داشت. در واقع…
ادامه مطلب ...