پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزارش هنر

گزارشی از نمایش دو مستند ایرانی در برنامه پلان ۱۳

شهرگان
شهرگان: سیزدهمین برنامه «پلان» در روز ۲۲ آوریل ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر به‌طور هم‌زمان در دو دانشگاه سایمون فریزر ساختمان هاربر سنتر و بریتیش کلمبیا برگزار...