In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

من منصور و آلبرایت، فرخنده حاجی‌زاده، دکتر حسینعلی نوذری

«حدیثی مر بودن را، اندر حکایت هستی»

من، منصور و آلبرایت(قصه‌ای با مقدمه و موخره)آنچه در این مجموعه خواهد آمد سرگذشت و داستان درازی دارد؛ مدت مدیدی از حاشیه‌نویسی‌ها، فیش‌برداری‌ها و شرح و بسط‌هایی که در پی مطالعه‌ی کتاب فوق تهیه و تدوین کردم، می‌گذرد. ضیق وقت، نبود فرصت،…
ادامه مطلب ...