آشیان / برچسب آرشیوها:  من منصور و آلبرایت، فرخنده حاجی‌زاده، دکتر حسینعلی نوذری

برچسب آرشیوها:  من منصور و آلبرایت، فرخنده حاجی‌زاده، دکتر حسینعلی نوذری

«حدیثی مر بودن را، اندر حکایت هستی»

من، منصور و آلبرایت (قصه‌ای با مقدمه و موخره) آنچه در این مجموعه خواهد آمد سرگذشت و داستان درازی دارد؛ مدت مدیدی از حاشیه‌نویسی‌ها، فیش‌برداری‌ها و شرح و بسط‌هایی که در پی مطالعه‌ی کتاب فوق تهیه و تدوین کردم، می‌گذرد. ضیق وقت، نبود فرصت، مشکلات عدیده‌ی متنوع از هر جنس …

بیشتر بخوانید