آشیان / برچسب آرشیوها:  مهارت‌های زندگی

برچسب آرشیوها:  مهارت‌های زندگی

هشت مهارت مقابله ای جهت مواجه با مشکلات

بخش اول مشکلات روزمره یا ناملایمات زندگی رویدادهای ناراحت کننده ای هستند که اگر جداگانه و به تنهایی در نظر گرفته شوند ، چندان به چشم نمی آیند . با این حال اگر این مشکلات با هم و زمانی که شما تحت فشار روانی هستید ، برای شما پدید آید …

بیشتر بخوانید